Leven in de stad

Het belang van schonere lucht

De lucht die we inademen beïnvloedt ons allemaal. Hoe kunnen we die verbeteren?

De lucht die we inademen heeft een grote impact op ons dagelijkse leven. Recente studies hebben aangetoond dat luchtvervuiling het risico op ademhalingsproblemen tijdens onze slaap kan verhogen, wat kan leiden tot een slechte nachtrust. Onze katalysatoren zorgen ervoor dat er minder schadelijke uitstoot van auto’s en industrie in de lucht terechtkomt, zodat we schonere en veiligere lucht kunnen inademen.

De gevolgen van schone lucht

Schonere lucht is belangrijk voor ons allemaal: voor ademen, slapen, presteren en zelfs voor onze huid. De kwaliteit van de lucht om ons heen beïnvloedt ons op vele manieren. Vier mensen vertellen over hoe de lucht ons beïnvloedt en wat we kunnen doen.

Prestatie

Luchtvervuiling kan prestaties bij fysieke activiteiten, zoals sport, drastisch beïnvloeden. Hardlooptrainer Paul Bateson legt uit hoe.

Slaap

Prof. Stephan Letzel over luchtkwaliteit en het verband tussen gezondheid, slaap en lucht.

Huid

Lorraine Dallmeier, eigenares van Formula Botanica: “Slechte luchtkwaliteit kan van invloed zijn op je huid en voortijdige veroudering veroorzaken”.

Brandstof voor het lichaam

“Schone lucht verbetert onmiddellijk je energie, focus, prestaties en productiviteit.” Voor Hien Nguyen is zuurstof de basisbrandstof voor het lichaam.

Emissies beperken

Het valt niet te ontkennen dat dieselvoertuigen hoge emissies veroorzaken. Statistieken in het China Vehicle Environmental Management Annual Report 2017 (Jaarrapport 2017 van het China Voertuigen Milieubeheer), uitgegeven door het Ministerie van Milieubescherming, tonen aan dat nationale stikstofoxide (NOx)-emissies van dieselvoertuigen goed waren voor bijna 70% van de totale voertuigemissies, en dat het aandeel deeltjes de 90% overschreed. Een groot aantal fijne deeltjes in de lucht vormen smog.

In de afgelopen jaren is de roep voor een oplossing voor de smog toegenomen en hebben regeringen vastberadenheid getoond om het probleem op te lossen.

We hebben voertuigen nodig, maar ze creëren ook problemen zoals files, geluidsoverlast en uitlaatgassen.

Door de strikte emissienormen en meer uitgebreide en transparante reguleringen, zijn de dieselvoertuigen-industrie en de auto-industrie verwikkeld in een belangrijke strijd. Hoe kunnen bedrijven deze strijd winnen? Het verbeteren van producten door toepassing van innovatieve technologieën is misschien de enige oplossing. Het gevolg is dat bedrijven hun aanpak veranderd hebben en begonnen zijn met belang te hechten aan beleid en regelgeving, onderzoekstrends en aan actief deelnemen aan het verbeteren van technologie en producten. Vooruitstrevende bedrijven zien hun concurrentiepositie verbeterd door toepassing van innovatie van technologische verbeteringen.

Hoe verbeteren we de kwaliteit van de lucht

Energie en energiebesparing

Rui Hu, PhD student aan het Imperial College London, bespreekt verschillende manieren om de kwaliteit van de lucht te verbeteren.

Bewustwording creëren

Normaal gesproken kan men de vervuiling in de lucht niet zien. Pea Soup House heeft een manier gevonden om het probleem zichtbaar te maken.

Innovatieve technologieën voor schonere lucht

Vanaf het moment dat we opstaan totdat we naar bed gaan worden we beïnvloed door de kwaliteit van de lucht die we inademen. Daarom zijn we constant bezig nieuwe (onzichtbare) oplossingen te ontwikkelen, voor schonere lucht, die ons leven verbeteren.

Schonere lucht in ons dagelijks leven

1. Een goed begin van de dag

Onze katalysatoren zorgen ervoor dat lucht om ons heen schoner en veiliger is om in te ademen. Recente studies hebben aangetoond dat schonere lucht kan leiden tot een betere nachtrust.

2. Onderweg

Wereldwijd zijn er meer dan 1,4 miljard voertuigen op de weg. Onze katalysatoren, die zijn ingebouwd in de uitlaat van auto’s, vrachtwagens, motoren en andere voertuigen, zijn ontworpen om de schadelijke uitstoot te verminderen.

3. In het vliegtuig

De luchtkwaliteit verbeteren beperkt zich niet tot voertuigen en gebouwen. We bieden ook producten aan die luchtkwaliteit in vliegtuigen verbeteren door de hoeveelheid schadelijke ozon op grote hoogte te verminderen.

4. Een avondje uit

We hebben ook oplossingen ontwikkeld die er samen met de airconditioning in gebouwen voor zorgen dat de lucht die je inademt schoner en veiliger is.

Het inademen van schone lucht optimaliseert zuurstofvoorziening, celfunctie, het metabolisme en de afgifte van toxines”

Hien Nguyen

transformatiecoach

Volgende halte: duurzame toekomst

BASF heeft meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van oplossingen voor schone lucht, waaronder de uitvinding van de katalysator die gasvormige verontreinigingen verwijdert uit de uitlaatgassen van auto's. We leveren innovatieve emissiebeperkende katalysatortechnologieën voor de bestrijding van koolmonoxide, vluchtige organische stoffen (VOS), stikstofoxiden, ammoniak, deeltjes, ozon etc., die de prestaties optimaliseren, het kapitaal minimaliseren en zorgen voor naleving van de regelgeving. De katalysatorafdeling van BASF ontwikkelt unieke innovatieve oplossingen met commercieel succes.

We genereren een toegevoegde waarde op basis van een marktgericht, duurzaam bedrijfsmodel dat economische en milieubelangen in evenwicht brengt. BASF ontwikkelt intelligente oplossingen voor luchtkwaliteit, voor een breed scala aan toepassingen, waardoor schone lucht wordt gecreëerd voor een gezonde, duurzame toekomst.

Related Content

Het verminderen van vervuilde lucht in vliegcabines

Blootstelling aan ozon in vliegtuigen kan leiden tot ongemak en gezondheidsproblemen bij passagiers en bemanningsleden. Hoe kunnen we dit tegengaan?

Betere prestatie, lagere emissies

Verhoogde mobiliteit zorgt voor verhoogde emissies. Terwijl we in de nabije toekomst geen reductie van verkeer hoeven te verwachten, kan de scheikunde ons op een schonere manier van a naar b krijgen.